Despre noi Servicii Informaþii utile Contact
 
 
 

Servicii

 Ridicãri topografice  

 • Planurile topografice, suport al documentaþiilor planurilor urbanistice generale, al planurilor urbanistice zonale, al planurilor urbanistice de detaliu;
 • Planurile topografice necesare întocmirii documentaþiei de autorizare a lucrãrilor de construire ºi de desfiinþare;
 • Documentaþii topografice, conform HG nr.834/1991, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
 • Întocmirea de profile longitudinale ºi transversale ale terenurilor, tramelor stradale etc.;
 • Calcule volume;
 • Planuri de situaþie necesare obþinerii diferitelor avize;
 • Planuri parcelare.

Documentaþii cadastrale

 • Documentaþii tehnice pentru prima inscriere în Cartea Funciarã,
 • Documentaþii tehnice pentru dezlipire/alipire,
 • Documentaþii tehnice pentru înscrierea unei construcþii noi in Cartea Funciarã;
 • Documentaþii tehnice privind Actualizãri / Rectificãri de cadastru, modificarea limitei de proprietate ºi / sau modificarea suprafeþei imobilului;
 • Dezmembrãri de blocuri pe apartamente, boxe, garaje ºi pãrti comune indivize;
 • Documentaþii pentru scoaterea temporara sau definitivã din circuitul agricol a terenurilor;
 • Documentaþii tehnice privind Aviz tehnic OCPI necesar obþinerii Certificatului de Urbanism / Proiectului pentru Autorizatia de Construire (PAC), sau obþinerii numãrului poºtal;

Trasãri

 • Trasarea ºi materializarea la teren a axelor din proiectul de execuþie;
 • Înþãruºarea limitelor de proprietate;
 
 
 
Despre noi Servicii Informaþii utile Contact
2011 © www.topografiecluj.ro
created by Lokopi Web
 
Panouri Solare , Lacul Ursu